Di Yi Ci Wo Xiang Zui

Joey YungPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate Fix Chrome (PC)


Cinepoly 25th Anniversary / Go East 15th Anniversary Classic 101 (2010)

Various Artists

Zui Jin You Hao Wan Zai Bu Yi Wang Ji Jing Wu Dancing Queen Mi Tu CELIA Wu Xin Shui Mian Qian Nu You Hun Chen Mo Shi Jin You Yuan De Hua Liu Gei Zui Ai De Shuo Hua Zhi Yin Xi Huan Ni Dou Feng Xin Qing Sui Yue Wu Sheng You Shang Du Shi Yue Man Fan Xing Ye Zhen Di Ai Ni Fei Sha Feng Zhong Zhuan (Dian Ying "Wo Zai Hei She Hui De Ri Zi" Ge Qu) A Lang Lian Qu Ye Xu Bu Yi (Dian Ying "A Lang De Gu Shi" Ge Qu) Huang Hun Lian Ren Chang Bu Wan De Ge Cang Hai Yi Sheng Xiao Hui Se Gui Ji Amani Yi Leng Yi Re Zhi Mi Bu Hui Guang Bo Dao Fans Sha Ren Shi Jian Qing Wu Ke Qi Ai Shi Rong Yi Shou Shang De Nu Ren Nan Ren Bu Gai Rang Nu Ren Liu Lei Chun Guang Zha Xie Wan Fu Ma Li Ya Da Kai Tian Kong Yi Qie Hen Mei Zhi Yin You Ni Di Yi Ci Wo Xiang Zui Zhen Qing Xi Shuo Nan Dao Ni Dou Ji Bu Qi Feng Hua Xue Ji Nian Ri Yi Shou He Chang De Ge De Shi Gou Ge Wo De Tian Wo De Ge Yue Ding Fang Qi Shi Jie Yi Qian Zhong Kuai Le Wan Wei Ju Li Er Ren Hang Yi Ri Hou Ai Ni Lai Ye Fang Chang Hao Shi Dai Ni Bu Shi Ai Wo Dou Shi Ni Di Cuo Jiao Wo Ru He Bu Ai Ta Dui Ni Tai Zai Hu Zhen Xin Zhen Yi Qi Shi Wo Shen Shen Ai Zhu Ni (San Ge Nan Ren Yi Ge Xu) Dian Gou Hou Hua Hua Yu Zhou Zi Ji Fa Dian Jiang Sheng Huo Liu Gei Zi Ji Hao Gou Jie Mei Zui Ai Yan Chang Hui Lan Ni Ai Bu Chu Kou Bu Zhi Bu Jue Jiu Shi Zhe Mo Ai Ni Ku Kou Liang Yao Ke Xi Wo Shi Shui Ping Zuo Xiao Fei Xia Fang Hua Jue Dai Xiang Ai Hen Nan Xin Han (He Chang Ban) Yi Zhou Nian Tao Ni Yan I Believe Chang Kong (Dian Ying " Wu Jian Dao II " Ge Qu) Mei Zhong Bu Zu Si Jue Shi Tiao Xi Yang Wu Xian Hao Tian Xia Tai Ping Zai Jian Yi Shi Lian Ren Dou Ku Jie Shu Nan Tao Cang Hai Yi Zhu Sha Chen Gun Gun Si Qian Lian Hou Ni Dang Wo Shi Mo Xi Tie Jie Xiang Tai Duo Da Kai Se Jie Mian Bao Sheng Ming