Xiang Gang (Hong Kong)

Teresa TengPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate Fix Chrome


Hua Yang Nian Hua (2018)

Teresa Teng


9.   Hai Yun
24.   Xiao Lu
27.   Kuukou
44.   Tian Mi Mi
49.   Wang Ji Ta
50.   Yu Ye Hua
59.   Chang Han
60.   Ai Ren
63.   Chuan Ge
67.   San Nian