ผูกพัน

Penguin Villa

ทางเดินที่มีเธออยู่นี้ ราตรีก็ไม่เคยเหน็บหนาว
ดวงดาวที่บางคืนจะหาย เพียงเราจับมือกันเอาไว้

อุปสรรคที่เคยมี ทำให้เรานั้นรู้ดี
ถ้าผ่านมันไป ก็พบเจอกับวันดีๆ

ดวงอาทิตย์ที่มืดมิด ให้ชีวิตเราได้หนาวสั่น
และทันทีที่หมอกเมฆผ่าน ให้จดจำว่าตอนนี้มีความหมาย
ขอบคุณฟ้าที่มืดมน ให้ชีวิตเจอกับฝนกระหน่ำ
และกำแพงที่ขวางกั้น
สิ่งเหล่านั้น ได้ผูกพันสองเราในวันนี้

คืนวันที่เราเคยได้มี จะร้ายดีก็มีกันเสมอ
รับรู้ทุกเวลาที่เจอ จะรักเธอถึงนาทีสุดท้าย

อุปสรรคที่เคยมี ทำให้เรานั้นรู้ดี
ถ้าผ่านมันไป ก็พบเจอกับวันดีๆ

ดวงอาทิตย์ที่มืดมิด ให้ชีวิตเราได้หนาวสั่น
และทันทีที่หมอกเมฆผ่าน ให้จดจำว่าตอนนี้มีความหมาย
ขอบคุณฟ้าที่มืดมน ให้ชีวิตเจอกับฝนกระหน่ำ
และกำแพงที่ขวางกั้น
สิ่งเหล่านั้น ได้ผูกพันสองเราในวันนี้

วันน้ี วันนี้ วันนี้

ผูกพันเมื่อฟ้าหม่น
ผูกพันเมื่อฝนมา
ผูกพันในยามอ่อนล้า
ผูกพันด้วยน้ำตา
ผูกพันเมื่อร้างลา
ผูกพันเมื่อพ่ายแพ้Preview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate