Tu Khi Vang Anh

Luu Anh Loan

Nhiều đêm nhớ anh thấy lòng u hoài
Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài
Ôi đời sao quá đắng cay người đi để nhớ từ đây
Thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay

Từ khi vắng anh phố phường thêm buồn
Lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường
Ai tặng cho em cánh hoa và ai ca nốt bài ca
Câu hát buồn ru lòng ngày qua

Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời
Hỏi anh anh biết hay không
Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hướng
Chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn thương

Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài
Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ
Nghe buồn dâng lên ý thơ
Hỏi anh có nhớ ngày xưa
Hai đứa cùng chung dệt mộng mơ

Đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời
Hỏi anh anh biết hay không
Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hướng
Chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn thương

Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài
Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ
Nghe buồn dâng lên ý thơ
Hỏi anh có nhớ ngày xưa
Hai đứa cùng chung dệt mộng mơ

Nghe buồn dâng lên ý thơ
Hỏi anh có nhớ ngày xưa
Hai đứa cùng chung dệt mộng mơPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate


Lien Khuc Bolero Cuc Hay Di Vao Long Nguoi - Nhac Tru Tinh Bolero 2017 (2017)

Luu Anh Loan