Temani Aku

Sheila On 7

Layaknya gelap malam
Yang indah karna bintang
Wo ho wo
Wo ho wo
Layaknya sang penyair
Yang elok karna puisi
Wo ho wo
Wo ho wo

Ah a a ah
Bagiku kau bintang
Ah aa ah
Selayak puisi
Tetaplah di sini peri kecilku
Ah a a ah
Bagiku kau bintang
Ah a a ah
Selayak puisi
Temani aku selamanya
Selamanya

Layaknya sang penyair
Yang elok karna puisi
Wo ho wo
Wo ho wo

Ah a a ah
Bagiku kau bintang
Ah a a ah
Selayak puisi
Tetaplah di sini peri kecilku
Ah aa ah
Bagiku kau bintang
Ah a a ahh
Selayak puisi
Temani aku selamanya
Selamanya
Selamanya selamanya
Selamanya selamanya ho
Selamanya selamanya
SelamanyaPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate