Jaktens Tid

Finntroll

Bygden står stilla, en stjärklar natt
En eld fjärran skådas, ty de närmar sig

Fram rider trollens kung
Med vargabroder ut på jakt
Allt levade flyr, fä och frände
Blodet skall dränka denna ensliga trakt

Utav mörket I sin eviga sal,
Han ger sig ut, en törst att släcka
Skyndar de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäcka

Trollherrens sällskap river sig fram,
Genom dyster skog och fruset fjäll
Dräper vad de ser och finner allt gömt,
Huvuden ska pryda deras heliga häll

Så står trakten dyster och mörk,
Sponsored links

Solen stiger inget liv att skåda
Underjorden firar lyckad jakt,
Sedan igen för sekler tystnad råda

Ve dig människa du inkräktar här,
Snart trollen dig till hällen bär

Fram rider trollens kung
Med vargabroder ut på jakt
Allt levade flyr, fä och frände
Blodet skall dränka denna ensliga trakt

Utav mörket I sin eviga sal,
Han ger sig ut, en törst att släcka
Skyndar de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäckaPreview :

To download music, please download extension below :
(choose your browser)

Chrome Firefox

You will get much benefit like full speed download

Donate Fix Chrome (PC)